ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފައިނަލަށް – ދިރާގު ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ޓީމުން މި ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ ހުކުރުދުވަހުގެ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމިއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެޔަށް ތާވަލު...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމުތައް...

Read more

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ފެނަކަ އަދި މޯލްޑިވިއަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗް ފެނަކަ އަދި މޯލްޑިވިއަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ދަންފަޅީގައި...

Read more

ބުދަދުވަހު ހަވީރުގެ މެޗުތަކުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް މޮޅުވެއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އޮކްޓޯބަރ 02ވީ ބުދަދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗުތަކުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

މޯލްޑިވިއަން އަދި ލ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގައި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ 4 މެޗު ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. މި 4 މެޗުވެސް ކުޅެވުނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 01ވީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، މި ޖަމިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ "އަހުރަ"އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ފަށައިފިއެވެ....

Read more

އަހުރައިން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އަހުރަ ގޮފިން އަދި ނާރސިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.އެފްރިކަން ޖަޔަންޓް ސްނެއިލް ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި ފިނިހަށްތަކުގެ...

Read more

އަހުރައިން ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ޕިކްނިކް ބީޗް ސާފުކުރަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒިދްނާގެ ހިޔާލުފުޅަށް އިޖާބަދީ ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ބީޗްއެއް ކަމަށްވާ އަބޫބަކުރު ބީޗް ސާފުކުރުމަށް އަހުރައިން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަބޫބަކުރުބީޗް އަކީ...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4

އެންމެފަސް