”ފެސާ ވިކްޓްރީ ސެލެބްރޭޝަން ނައިޓް“ ބާއްވައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އަށް މި ސެމިސްޓަރގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ފެސާ ވިކްޓްރީ ސެލެބްރޭޝަން ނައިޓް" ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ...

Read more

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެސާ އާއި ކެއަރ ސޮސައެޓީ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އާއި ކެއަރ ސޮސައެޓީ ގުޅިގެން ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-ފެސާ ފަން ފެސްޓިވަލް – އަ ކޮލެބް...

Read more

ފެސާއިން ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “ޑޮނޭޝަން ޑްރައިވް ބައި ފެސާ“ ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ޑޮނޭޝަން ޑްރައިވް ބައި ފެސާ" ގެ ނަމުގައި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ...

Read more

ފެސާއިން ”ރަމަޟާން ވިތު ފެސާ“ގެ ނަމުގައި މި ރޯދަ މަހު ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

އެހެން އަހަރުތަކުގެ ރޯދަ މަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ފެސާއިން ވަނީ "ރަމަޟާން ވިތު ފެސާ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން "ޑެއިލީ ރިމައިންޑާރ" ގެ...

Read more

އެފް.އީގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގުޅިގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2023" ގައި ފެކަލްޓީ...

Read more

ފެސާއިން އިމާދުއްދީންގެ ސެން ދަރިވަރުންނާ އެކު ”ވޯރލްޑް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޑޭ“ ފާހަގަކޮށްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން އިމާދުއްދީންގެ ސެން ދަރިވަރުންނާ އެކު "ވޯރލްޑް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޑޭ" ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މާރިޗު 21 ވީ އަންގާރަ...

Read more
Page 2 of 10 1 2 3 10

އެންމެފަސް