ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ގޮފި ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި، ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ތަރަހައާ ގުޅިގެން ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް...

Read more

ތަރަހައިގެ ފަސްވަނަ މޫވީ ނައިޓް ”ދަ ނަން 2“ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ތަރަހައިގެ ފަސްވަނަ "މޫވީ ނައިޓް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މޫވީ ނައިޓް ބާއްވާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 7:45 ގައި އެމް.އެން.ޔޫ ސީ.އޭ  އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ. މި މޫވީ...

Read more

ތަރަހައާއެކު ”މެޖިކަލް ރޫކީސް ނައިޓް 2023“ މި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ!

28 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެން.ޔޫ އެފް.އީ އޮޑިޓޯރިއަމް ގައި ސީ.އެފް.އެސް އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ”މެޖިކަލް ރޫކީސް ނައިޓް 2023″...

Read more

ތަރަހައިގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ”ތިއޭޓަރ ވޯރލްޑް ވިތު ތަރަހަ“ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

26  ފެބުރުވަރީ 2023 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސީ.އޭ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުނު "ތިއޭޓަރ ވޯރލްޑް ވިތު ތަރަހަ" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނާއެކު ބޭއްވިގެން ދިޔަ...

Read more
Page 2 of 5 1 2 3 5

އެންމެފަސް