އާ ސެމިސްޓަރ އަކާ އެކު ބީއެސްއެސްއޭއަށް އާލީޑަރުން ތަކެއް!

2019ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ގައި އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އާއި ގުޅުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އާ ލީޑަރުންތަކެއް ބީއެސްއެސްއޭ އާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް މިފަހަރު...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭއިން ކުޑަ އީދު ފާހަގަ ކުރީ ވިލިގިލީގައި!

ބީއެސްއެސްއޭއިން މިއަހަރުގެ ކުޑަ އީދު ވިލިގިލީގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. 5 ޖޫންވީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ލީޑަރުންނާއި އަދި އިތުރު ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރުވައިގެން އީދު ފާހަގަ...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭއިން މިފަހަރު ތަރާވީހަކާއި ރޯދަވީއްލުމެއް!

1440ވަހަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ބީއެސްއެސްއޭ އިން ތަރާވީހަކާއި ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ބީއެސްއެސްއޭ އާއި ފެސާ ގުޅިގެން ތަރާވީސް ބޭއްވި އިރު ރޯދަވީއްލުން ގެންދިޔައީ ބީއެސްއެސްއޭގެ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް...

Read more

”ފްރެޝާސް“ އަށް މިފަހަރު ”ގާލާ ނައިޓް“ އެއް!

ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ އަކުވެސް އެމްއެންޔޫބީއެސް އާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވަމުން އާދެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ފަހަރު ތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރުގެ އެ...

Read more

މިއަހަރުގެ ބީ.އެސް ނައިޓް ވަރަށް ފޯރިގަދަ!

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް ނައިޓް ތަފާތު ފޯރިގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން...

Read more

ޗެމްޕިއަން ޓީމާއެކު ބިޒްނަސް ސްކޫލް އިން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި!

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ބަހުސް މުބާރާތް އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި އެރުވުނު...

Read more

ތިން މެޗުން މޮޅުވެ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފައިނަލަށް

18 އޮކްޓޯބަރ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށުނު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ޖުމްލަ 6 ޕޮއިންޓާއެކު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ފެކަލްޓީއަކުން...

Read more
Page 9 of 10 1 8 9 10

އެންމެފަސް