ބީއެސްއެސްއޭގެ އަށްވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މަޤާމްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މާލެ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެސްއެސްއޭގެ އަށްވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މަޤާމްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ބީ.އެސް.އެސް.އެސް.އޭގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ޔާސިރު...

Read more

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ތަރުޙީބު!

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓްގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 21 ވަނަ ދުހުގެރޭ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި "ޕެރެސައިޓް" އެޅުވިއިރު، 200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންވަނީ މި...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭ، ތަރަހަ ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓް ބާއްވައިފި!

2019ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ޙަރަކާތް މިއަހަރު ބީއެސްއެސްއޭ އާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

”ބީ.އެސް.އެސް.އޭ މޫދު މަޖާ“: އަހަރުގެ ފަހު ހަރަކާތް!

މިއަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި "ބީ.އެސް.އެސް.އޭ މޫދު މަޖާ" ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްވިމިންގް ޓްރެކްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ލީޑަރުންނާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ...

Read more

މާލޭގެ ދެސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށް “ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޓްރެޝް ޗެލެންޖް“ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ފުރިހަމަކޮށްފި!

މާލޭގެ ދެސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށް " އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޓްރެޝް ޗެލެންޖް" ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ބްރިޖް ވިއު އަދި ސިނާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019

ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 14 ގޮތްޕެއް މިހާތަނަށް އުފެދިފައި ވާއިރު، ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯޝިއޭސަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ...

Read more

ތަރަހަ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ތަރަހަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ކޮމިއުނިޓީ އެނުއަލް ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ދަތުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2 ގޮފި ކަމަށްވާ ތަރަހަ އަދި...

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ފަރާތުން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑެއް!

9 ނޮވެމްބަރ ވީ ހޮނިހިރު ދުހުގެރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ބީއެސް ނައިޓްގެ ތެރެއިން، ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ކުރަމުންދާ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓުން އެވޯޑެއް ދީފިއެވެ. މިހާތަނަށް ފެކަލްޓީއެއްގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ބޭއްވުމުގައި ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ބައިވެރިވެއްޖެ!

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްއަށް 28ވަނަ ވީ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސްޓާފް ނައިޓް ބޭއްވުމުގައި ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން އެއްބާރުލުން ދެއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ބޭއްވީ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސްގެ ބެންޗް...

Read more
Page 9 of 12 1 8 9 10 12

އެންމެފަސް