މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމުން އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި
ޖޭ.އެސް.ސީ ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި
އެމް.އެން.ޔޫ ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި
އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭ
އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން މަޖްދުއްދީން ދަނާލުގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ހޭންޑްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫއަށް

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޚަބަރު

ގޮފިތަކުގެ ޚަބަރު

މެއިން ރިޕޯޓްތައް

ގޮފިތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް

މެއިން ގެލެރީ

އިޢުލާންތައް