ފެސާގެ މި އަހަރުގެ ފަހު އިވެންޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!
މެޑިކޯސްގެ މިއަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސައިފޮދެއް ބާއްވައިފި
”މެޑިކޯސް ވިތު ފަލަސްޠީން“ ގެ ނަމުގައި މެޑިކޯސްއިން ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
މެޑިކޯސްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކ.ތުލުސްދޫގައި އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް އިން އިންތިޒާމުކުރި ހެލްތު ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު!
ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 12 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޝަރީފް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
MNUBS Team with 2 championship trophies in MNUSU Futsal Fiesta 2023
ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާބަކިއުއެއް ބާއްވައިފި!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޚަބަރު

ގޮފިތަކުގެ ޚަބަރު

މެއިން ރިޕޯޓްތައް

ގޮފިތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް

މެއިން ގެލެރީ

އިޢުލާންތައް